PCB i fastigheten? Så här kan vi hjälpa er.

Har ni fastigheter som behöver PCB-saneras? Eller önskar ni genomföra en inventering för att veta om sanering är nödvändig? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet och boende/arbetande från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt.

Kontakta oss

Fastighetsägare av byggnader och anläggningar som byggdes och/eller renoverades mellan 1956 och 1973 är ansvariga för att det görs en inventering av PCB, samt att det görs en sanering om fog- eller golvmassor innehåller mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) PCB.

Vi har utbildade besiktningsmän som inventerar och tar prover på er fastighet för att fastställa om PCB finns i byggnaden. Visar sedan analysen av tagna prov att PCB förekommer och överskrider angivna värden tar vi fram en åtgärdsplan.

Med vår långa erfarenhet av PCB-sanering kan vi ofta fungera som en problemlösare som sparar både tid och pengar. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt och verktyg för att minska riskerna för dammspridning och därmed minska påverkan på miljön. Vi kan arbeta med den snabbhet som ofta krävs i byggprojekt utan att göra avkall på en säker PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi hjälper självklart till med dokumentation i enlighet med uppsatta krav.

Våra medarbetare som sanerar PCB är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi följer SFRs riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi innehar även transport- samt mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall och ser till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om PCB eller om andra farliga ämnen, skicka ett meddelande eller kontakta ditt lokala Ocab-kontor direkt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev