Växande spolbilsverksamhet kompletterar tjänsteerbjudande

Industrilokaler och processutrustning behöver ofta en rejäl underhållssanering under semesteruppehållet eller inplanerad under drift. Processrengöringen minskar risken för driftstopp.

Ocab har nu möjligheten att erbjuda en bredare palett av tjänster. Traditionellt har Ocab arbetat med exempelvis högtryckstvätt och blästring. Under senare år har ultrarent vatten tillkommit, vilken innebär rengöring utan kemikalier och högtryck. Elektroniksanering är ytterligare ett ben där Ocab har kompetensen.

Nu sker även en större komplettering med sug- och spolbilar som klarar tyngre sanering. Det kan vara oljeavskiljare, cisterner, golvkanaler och pumpstationer som behöver tömmas och rengöras i förebyggande syfte. Andra vanliga användningsområden är rengöring av värmeväxlare, ytrengöring och spolning av rör och processledningar.

Sug- och spolbilar finns i egen regi, och inte minst genom systerbolaget NHS. Detta spolbolag finns i dag taktiskt placerat i hela Norrland, Södermanland, Östergötland och Småland. En etablering är på gång i Stockholm och därefter väntar Göteborg.

– De är ett mycket bra komplement till Ocabs övriga verksamhet inom industri och fastighet, från villor till pappersbruk, säger Stefan Svensson, koncernchef Ocab. Vi kan erbjuda kunderna allt i ett.

Från vänster till höger: Rolle Svensson som bygger upp spolbilsverksamheten i Stockholm, Fredrik Westerberg avdelningschef i Norrtälje och Stefan Svensson, koncernchef Ocab.

Foto: Ocab