Vägval i Ankara – Ocab för säkerhets skull

För säkerhets skull kallades Ocab in till svenska residenset i Ankara för besiktning av en brandskada.

Olja på spisen hade fattat eld och exploderat i kontakt med vatten. Branden kunde snabbt släckas tack vare att det fanns tillräckligt med pulversläckare, men frågan var hur illa ställt det var med den elektriska utrustningen. Var den påverkad? Kunde det uppstå följdskador? Det blev mycket pulver. En första sanering var gjord, men som en säkerhetsåtgärd bestämdes att vi skulle besiktiga elektrisk utrustning och annan värdefull inredning. Med fukt är det risk för korrosion och den skapar risk för överslag, säger Mikael Källström på Ocab.

Vana utredare
Mikael är en av Ocabs vana besiktningsmän och har fått göra flera resor runt om i världen för att bedöma skador. Med till Ankara åkte också Kent Mossberg, välmeriterad elektroniksanerare som tagit hand om elektroniken på många större företag. Köket i det svenska residenset är välutrustat. I residenset håller ambassadörsparet bland annat mottagningar och det kräver kapacitet.

Levererade trygghet
Vi gjorde en besiktning och tog fram en rapport på tillståndet. Det finns en hel del elektronik, som larm och brandvarnare, som det är lätt att missa om man inte är van. Vi kontrollerade även den sanering som var gjord. Erfarenhetsmässigt känner vi de svaga punkterna, där det gäller att kontrollera extra. Med en grundlig rapport kan oron för framtida följdskador elimineras utan att den dyrbara utrustningen behöver ersättas.