Totalansvar för att kapa stoppkostnader

Ocab fick totalansvaret för att få gång den brandskadade Ica Kvantum butiken i Kvissleby utanför Sundsvall. Flera tusen kvadratmeter var sotskadade och stilleståndskostnaderna riskerade att bli enorma.

Under de första fyra veckorna jobbade vi 7–21 varje dag, med 20 man i två skift, berättar Henrik Björklund, vd på Ocab Sundsvall. Lösningen för att snabbt få igång butiken var att dela upp lokalerna i fyra zoner, varefter vi kunde prioritera zon efter zon.

Sotade länge
Vid Kristi Himmelsfärd förra året startade branden i en frysdisk och timme efter timme pyrde det i brandhärden utan att elden tog riktig fart. Av det bildades sot i mängd. Allt var grått och svart, både inne på ICA och hos andra verksamheter som hyrde lokaler i fastigheten.
Ocab Sundsvall kallade in resurser. Bland annat kom erfarna sanerare från kontoret i Örnsköldsvik. Det gav effektivitet till saneringen som kunde dra igång från noll till hundra. Första helgen sanerades alla golv samtidigt som en plan togs fram. Zon 1 sanerades därefter tillfälligt för att skapa utrymme för utförsäljning av varor. Vi hade bra samarbete med butikspersonalen för att bestämma vad som måste kasseras och vad som kunde säljas ut, betonar Henrik Björklund.

Planen följdes med kraftig styrning
Sedan följde steg efter steg i den uppgjorda planen. Zon 1 färdigställdes efter målning. Här skapades en mindre butik. Därefter jobbade Ocab med zon efter zon. Entreprenörer togs in efter behov. Exempelvis snickare som fick bygga avskärmningar, sätta in provisoriska dörrar och bygga transportvägar efterhand som butiksverksamheten utökades. Mycket el var förstört och krävde stora insatser från elinstallatörer. Ocab svarade för projektledning, sanering, riskanalyser och annat som behövdes för att åtgärda den omfattande skadan med så mycket räddade värden som möjligt.

Det var hela tiden mängder av frågetecken. Hur skulle vi hantera logistiken i butiken? Fungerade ventilationen att köra bara på en enda zon? Vi tog beslut om vad som kunde saneras och vad som var tvunget att rivas bort. Detta gjorde vi i dialog med fastighetsägaren. Tidspressen gjorde att det var tufft, understryker Henrik Björklund.

En tuff utmaning
Henrik Höglund på Ocab koordinerade saneringen som arbetsledare. Han minns de tre månader det tog innan butiken kunde återinvigas, som tuffa, intensiva och utmanande med målet att snabbt få igång butiken igen.