Storsatsning i Kalmar

Det gamla bageriet i Kalmar byggs nu om till en högeffektiv anläggning för att hantera lösöre. Ocab i Kalmar gör en storsatsning som ska vara helt klar inom ett år.

– Vi har köpt industrilokalen och kan nu få in allt under ett tak, berättar Patrik Gustavsson, Ocab Kalmar.

Lösöreshanteringen handlar om att få till ett bra logistiskt flöde. I den nya lokalen har Ocab alla möjligheter. Lösöret efter en skada ska först passera en ozonkammare, sorteringsrum och lösöreshantering samt tvättanläggning innan det återigen lämnas tillbaka till försäkringstagaren.

– Vi hanterar all textiltvätt i egen regi. Vår kemtvätt med ångpanna och övrig utrustning kommer att flyttas in i de nya lokalerna. Lokaler för sanering av hemelektronik finns redan på plats.

Verkstaden för rengöring och service av egna maskiner är också färdigbyggd. Kalmarkontoret har även investerat i bland annat utrustning för isblästring vilket breddar erbjudandet inom sanering. Inköpet av lastbil och containrar för att hantera avfall i egen regi innebär också utökad service till kunderna. Numera är kontoret också auktoriserat för ventilationsrengöring.

– Vi gör vårt yttersta för att ligga i framkant med kompetens och hjälpmedel, betonar Patrik Gustavsson.

Vår nya adress är Tjuvbackevägen 6, Kalmar och du når oss som vanligt på telefon 0480-478 931.