Storbränder i Norrbotten

Storbränder satte direkt ny organisation på prov. När Ocab i Luleå breddade sin kompetens fick de snabbt ge sig in i hetluften.

– Vi har tidigare haft en kraftig tyngdpunkt på saneringsuppdrag som asbest, PCB och liknande, säger Stefan Skär som gick in som delägare i Ocab Norrbotten tidigt i våras. Därefter har delägarna arbetat med att bygga ut verksamheten inom även brandsanering. Ett flertal erfarna brandsanerare har anställts.

– De har spetskompetens och mångårig erfarenhet av detta område. Det hettade till direkt. På kort tid har det varit flera större bränder i östra Norrbotten.

Först i Kalix
– Vi kallades till Sportcity i Kalix där det hade brunnit i ett omklädningsrum i källaren. Det blev stora rökskador och byggnaden blev kontaminerad med lukt. Det krävs en omfattande sanering av rök- och luktskador. Sportcity är en stor sportanläggning och det var väsentligt att snabbt få igång verksamheten igen inför höstens alla aktiviteter.

– Vi satte in stora resurser direkt. Efter den första fasen har vi nu gått över i mer normalt tempo. Genom ett bra samarbete och nära kommunikation med försäkringsbolag och byggfirma har det flutit på väldigt effektivt, konstaterar Stefan Skär.

Sedan i Haparanda
Tisdag kväll den 24 juli var det dags igen. Då brann det på prisbelönta Spa-anläggningen Cape East i Haparanda. En stor förrådsbyggnad och köket brann ner. Restaurangen fick kraftiga rök- och vattenskador.

– För verksamheten var branden förödande. Vi fick försäkringsbolagets uppdrag att rädda huvudbyggnaden, en gammal Norrbottensgård som står intakt men är rökskadad, förklarar Stefan Skär. Den är timrad och det gör saneringen riktigt komplex.

Ocab arbetar lokalt
Stefan Skär ser nya möjligheter genom den samlade kompetensen inom Ocab Norrbotten:

– Vi har duktiga medarbetare som är skickliga på att hitta kreativa lösningar även i svåra situationer. Organisationen är flexibel. Vi arbetar utifrån den lokala marknaden och anpassar våra erbjudanden efter vad kunderna behöver och efterfrågar. Beslutsvägarna är korta och vår satsning inom brandsanering kom väldigt väl i tiden. Ibland ska slumpen spela en i händerna, säger Stefan Skär och ser framtiden an med tillförsikt. Vi vill självfallet ytterligare utveckla verksamheten och bli ännu bättre på vad vi håller på med.