Stefan Svensson ny VD och koncernchef för Ocab

Styrelsen för Ocab har beslutat att utse Stefan Svensson till ny VD för Ocab AB och koncernchef för Ocab-gruppen från och med idag. Peter Wahlberg lämnar i samband därmed sitt uppdrag och Ocab.

Stefan Svensson kom till Ocab våren 2017 och har under intensiva inledande månader fokuserat på att lägga grunden för förbättrad lönsamhet och tillväxt genom utveckling av struktur och processer. Innan Stefan kom till Ocab har han varit verksam inom ISS under 18 år. Under dessa år har han haft ett antal olika ledande befattningar, senast som chef för industrisegmentet och därigenom varit en del av ISS Sveriges ledningsgrupp.

”Det är av avgörande betydelse för Ocab att vi kan genomföra de olika programmen som finns på vår agenda på ett effektivt och snabbt sätt. Det handlar om fokus på ökad kundnytta, lönsamhet och tillväxt. Styrelsen har gjort bedömningen att Stefan Svensson har den relevanta bakgrunden för uppgiften och vi är väldigt glada att Stefan har antagit utmaningen att fortsätta utveckla Ocab. Med Stefans breda erfarenhet från olika ledarskapsroller i kombination med hans energi, kompetens och passion att utveckla och förbättra bolaget, så tror vi att förutsättningarna är de bästa”, kommenterar Bo Ingemarson, ordförande i Ocabs styrelse.

Stefan Svensson säger; ”Jag är väldigt glad och stolt över att få leda Ocab. Företaget har ett starkt rykte av att vara en förstklassig leverantör inom branschen med mycket erfarna, drivna och kompetenta medarbetare som levererar service av allra högsta klass. Med detta som grundfundament har vi en stark bas att bygga vidare på. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla Ocab för att möta de framtida kraven.”

”Styrelsen vill också uttrycka ett uppriktigt och varmt tack till Peter Wahlberg, som lämnar ett fint avtryck efter sig för den tid han arbetat inom Ocab. Han har framgångsrikt påbörjat sammanslagningen av bolagen inom gruppen och skapat en bra plattform för det vidare arbetet med att skapa ett kundorienterat och effektivare Ocab”, säger Bo Ingemarson.

Frågor gällande ovanstående besvaras av:
Bo Ingemarson, styrelseordförande Ocab, tel. 070-349 45 77
Stefan Svensson, VD och koncernchef Ocab, tel. 072-993 33 01


Stefan Svensson