Snabb insats efter förödande brand

Den tragiska branden i ett flerfamiljshus i Vallentuna där en person omkom, orsakade även stora skador på fastigheten. Restvärdesledaren ringde snabbt in Ocab för en första insats.

– När vi kom dit i onsdags morse var Räddningstjänsten och polisen fortfarande på plats. Polisen hade sina avspärrningar, men försäkringsbolaget ville att vi också skulle bygga ett staket runt fastigheten. Det säkrar området, säger Kent Mossberg, arbetsledare på Ocab.

Samtliga lägenheter är kraftigt sot- och vattenskadade och hela taket på huset har brunnit av. Det kräver direkt åtskilliga åtgärder för att skydda mot följdskador.

– Vi kan inte göra så mycket brandsanering förrän polisen är klar med sitt arbete, men vi har gjort vad som går att göra. En elektriker har kallats in för att stänga av elen. Stora mängder vatten krävdes för släckningen och för säkerhetens skull var det viktigt att få fastigheten spänningslös.

Ocab förbereder nu för att vädersäkra fastigheten, det vill säga att bygga ett provisoriskt tak. Om fastigheten ska återställas fungerar detta tak även som skydd under arbetet.

– Beslut om återställningen är ännu inte fattat, men i väntan på detta vill vi få material på plats för att inte tappa tempo. Vi har också så långt möjligt rensat runt byggnaden så att det inte ligger bråte och orsakar problem.

– Det har varit viktigt att vara på plats i ett tidigt skede, för att se vad som går att rädda och säkra från vidare olyckor, betonar Kent Mossberg.