Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet

2017-11-20T09:36:20+00:002017-07-14|

Radondosor

Mätning av radon görs under eldningssäsongen, dvs. oktober-april och avslutas senast den 30 april. Det finns dosor för långtidsmätning

2022-06-30T12:55:47+00:002017-07-14|

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i

2020-03-18T07:22:11+00:002017-07-14|

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt

2017-09-13T06:32:49+00:002017-07-14|

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage

2017-09-09T20:21:54+00:002017-07-14|

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja

2018-03-08T10:06:47+00:002017-07-14|

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar

2017-09-14T12:35:15+00:002017-07-14|

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt

2017-09-09T21:48:31+00:002017-07-14|

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom

2022-04-22T07:50:03+00:002017-07-03|

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva

2019-10-16T08:57:47+00:002017-07-03|
Ladda fler