Säkrar värdesakerna

Nya rutiner för hur personliga värdesaker ska hanteras vid kemikalieolyckor. När en person får kemikalier över sig behöver denne föras akut till sjukhus och behandling sättas in omedelbart.

Men det finns ett problem. Personens personliga tillhörigheter och kläder är kontaminerade.
Vad ska sjukhuset göra med dem? Det problemet har Landstinget Dalarna löst tillsammans med Ocab.
– På akutmottagningen finns utrymmen som är avskärmade för den här typen av händelser. Sjukhuset vill självfallet begränsa risken att kemikalier, syror, petroleumprodukter, lut och andra farliga vätskor sprids, förklarar Lars Hagbohm på Ocab i Dalarna.

Skapade säkra rutiner
Nu finns rutiner för hur personliga värdesaker ska hanteras. Det kan vara allt från klockor, plånböcker till sönderklippta kläder och skor. Medan sjukhuset tar hand om den skadade, säkrar Ocab tillhörigheterna.
– Alla saker färgkodas på sjukhuset enligt deras bedömning om hur tillhörigheterna bör behandlas. Därefter tar vi hand om dem för förvaring. Tidigare slängdes söndriga kläder direkt, men nu har vi en rutin för hur vi ska hantera försäkringsfrågan först.

Säkra rum och transporter
Ocab har vana att ta hand om både förorenade material och värdefulla tillhörigheter. Lokalerna är utrustade för det med säkerhetsrum. Det finns tillstånd för transporter av farligt avfall.
– Det här är en fråga om säkerhet och arbetsmiljö, både för personal och för patienter. Därför är det viktigt att lösa helheten och skapa rutiner, även om olyckorna tack och lov händer sällan, betonar Lars Hagbohm.