River asbest i Kiruna när centrum flyttas

Kiruna ska flytta hela sitt centrum för att ge plats för gruvnäringen. Det ska rivas och byggas nytt. Eftersom det sannolikt finns mycket asbest i husen har Ocab en nyckelroll för arbetsmiljön.

– Vi har förfrågningar från ett flertal rivningsföretag. Tillsammans har vi räknat på de förstarivningskontrakten. Vårt uppdrag är i så fall att ta hand om saneringen av asbest, säger Niclas Svedentorp, vd för Ocabs nya kontor i Malmfälten.

Kompetens för sanering är viktigt när en stadsomvandling ska genomföras. Ocab Malmfälten är verksamt i Kiruna, Gällivare och Pajala. Kiruna kommun är rätt stor bara den, från centralorten till kommunens östra delar är det 20 mil, enkel väg.
– Vi tror på Malmfälten – Kiruna, Gällivare och Pajala. Det här är ett expansivt område som under lång tid kommer att behöva våra tjänster.

Viktigt vara på plats
Ocab har tidigare utfört saneringsarbeten i Kiruna på distans, men den 1 april var det dags att sätta upp skylten permanent på orten. Ja, riktigt permanent blev det inte direkt. Det var svårt att hitta de rätta lokalerna.
– Alla lokaler är upptagna i Kiruna, det trodde jag inte. Här är en väldig aktivitet i kommunen. Först nu är vår lokal klar.

Omvandlingen är igång
Niclas Svedentorp är väl bekant med de utmaningar som finns. Han kommer från en lång karriär inom bygghandeln, bland annat som platschef på XL-Bygg i Kiruna. Då pratades det mycket om alla byggen som skulle komma.
– Stadsomvandlingen kommer att påverka många branscher. Först måste det rivas ochförst ut är bostadsområdet Ullspiran. Det är ett bostadsområde från 1960-talet, varav första etappen omfattar 74 lägenheter. Totalt handlar det om det tredubbla. Sedan står ett gammalt gruvområde på tur.
– Det här görs inte i en handvändning. Diskussionerna har tagit lång tid, men nu är arbetena igång. Ny stadskärna med bland annat nytt stadshus och handelsgata ska vara klar inom fem år.

Bygger upp kompetensen
Ocab Västerbotten och Ocab Norrbotten äger Ocab Malmfälten tillsammans med Niclas Svedentorp. Idag har kontoret sex anställda, varav tre fast anställda och tre timanställda.
– På sikt hoppas jag att vi kommer att bli runt 25 personer. För asbestsanering har vi hittat personal som redan har utbildning och certifiering. När det gäller exempelvis brandsanering är det den hårda vägen som gäller – ny personal får gå bredvid och lära av erfarna sanerare. Vi har kunnat låna in personal från andra Ocab-kontor, personal med lång erfarenhet, vilket är väldigt bra.