Regnet dränkte Jönköping

Halv åtta på morgonen kom det första larmet – centrala Jönköping och A6 Center var drabbat av omfattande vattenskador. En timmes regn orsakade skador för 80–90 miljoner kronor.

– Under hela fredagen gick telefonen varm, säger Stefan Berg, operativ chef på Ocab Jönköping. Det var väntelista som gällde med prioritet för våra avtalskunder.

Ocab fick in runt 40 skador och några exempel var följande:
Inne på Ikea hade några invändiga takvattenavlopp gått isär och cirka 6 000 kvadratmeter golvyta stod under vatten.
15 minuter senare larmade Intersport att deras lokal om cirka 5 000 kvadratmeter hade vatten och lera 4–5 cm på hela ytan. Utanför väggarna tryckte 70 cm vatten på. Citygross stora varuhus var även hotat. På baksidan av deras lastintag stod vattnet 1,3 meter djupt. De lyckades stoppa vattnet genom att lägga jordsäckar på lastkajen som en barriär.

– Vi mobiliserade alla våra resurser i hela länet för att snabbt komma i gång med restvärdesarbetet. Parallellt med detta kontaktade jag det lokala spolföretaget som omgående skickade dit fyra sugbilar som vi disponerade hela den dagen och kvällen, berättar Stefan Berg.

Under hela fredagen var det full fart på vattensugning och pumpning. Avfuktningsarbetet påbörjades snabbt och under helgen var tolv man igång och Ocab ställde ut över 100 avfuktare.

– Den totala skadekostnaden är uppskattad till 80–90 miljoner kronor för ett litet lokalt skyfall som varade i 60 minuter och innehöll 80 millimeter regn, förklarar Stefan Berg. Lärdomen av detta är att ha stora resurser startklara i mobila enheter som snabbt kan sättas in samt att vara flexibel och handlingskraftig.