På luktspaning i London

Portland Place 27 är den svenska ambassadörens residens i London. Det var dit Mikael Källström på Ocab i Södertälje akut blev kallad.

– Det är ett 1700-tals hus ritat av två av dåtidens främsta arkitekter i London, bröderna Robert och James Adam. Innanför dörren möter en välbevarad interiör, säger Mikael Källström.

Ett sjukt hus
Huset har byggts om och ändrats under årens lopp. Förutom ambassadörsresidenset med mottagningsrum och ambassadörens privata rum har några diplomatvåningar skapats i huset. Problemet var att huset insjuknat. Det luktade konstigt och emissionsvärdena visade sig vara extremt höga. Statens Fastighetsverk kallade in Ocab. Mikael Källström och Lerry Storm från Ocab Byggnadsmiljö åkte iväg.

– Vi har genomfört 25–30 luftprovtagningar. Utifrån dessa värden har vi gett förslag till åtgärder. Det var en rad samverkande orsaker till problemet. Vi upptäckte bland annat limrester från gamla mattor som låg under golven. Lukten satt i spackel och så vidare. En lägenhet var målad med oljefärg och emissionerna spred sig från bottenvåningen, och genom nästa. Det tog en tid att få ordning på det.

Vattenskadat
Under tiden uppstod i samband med reparationer även en vattenskada i lägenheten högst upp. Därmed blev det även rådgivning kring hur avfuktningen skulle hanteras. – Vi fungerade som konsulter. En engelsk firma utförde därefter åtgärderna. Det här var ett spännande uppdrag i en extremt värdefull byggnad.