Omistlig kulturskatt räddad

– Jag är full av beundran inför Ocabs insatser. Efter branden var det rena kolgruvan här. De har jobbat envetet för att återställa detta fantastiska hus och de har gjort det med en arbetsglädje som spritt sig till alla, mitt i detta elände.

Det säger Ehrling Sjöberg, arkitekt och verksam i det lilla fastighetsbolag som har till uppgift att driva och vårda Villa Bergalid i Falun. Huset på långt över 1 000 kvadratmeter är en veritabel kulturskatt.

Frimurarnas hem
Villan uppfördes åren 1901–1902 av industrimannen Erik Johan Ljungberg. Han var disponent på Stora Kopparbergs Bergslags AB och satte avtryck i den svenska industrihistorien. Miljön från hans tid lever kvar i huset. Sedan 1922 ägs fastigheten av Frimurarna, vars loge i Dalarna heter Gustaf Wasa, och de har skapat en miljö ytterligare för sina sammankomster. Bland annat förvärvades på 20-talet det förgyllda möblemanget från Västerås slott. Villa Bergalid hyrs permanent ut till andra ordenssällskap men även tillfälligt för bröllop och andra arrangemang. Det här är en byggnad för möten och fest. Parketten gick att rädda utan att det blev förstört.

Mordbranden skapade förödelse
Mordbranden sommaren 2010 blev ett hårt slag. Övervåningen var övertänd och brann, huset blev rökskadat i alla delar, vatten rann genom bjälklagen från släckningsarbetet på vinden. Medan rökdykarna kämpade mot branden startade räddningsarbetet. Ocabs personal tillsammans med tillkallade frimurarbröder evakuerade inventarierna från bottenvåningen. Därefter påbörjades den omfattande saneringen.

Noggrannhet och tålamod
– Allt var fukt-, vatten- och rökskadat. Inget går att ersätta genom att köpa nytt. Det var en oerhörd uppgift att ta tag i med sanering av bygge och lösöre, konstaterar Andreas Löfström, Ocab i Dalarna. Trappräcket med utsmyckningar i järn från Domnarvet är en av de påkostade detaljerna i Villa Bergalid och en fantastisk passage mellan villans våningar som blev illa åtgånget. Ocab var tvungen att ta ner räcket i sektioner för att kunna återställa det.

– Det satt en tjej här med en liten borste och rengjorde tålmodigt trappräcket under en veckas tid, säger Ehrling Sjöberg. Det var en arbetsmotivation som var förunderlig. Hon var helt sotig i ansiktet av arbetet, ändå lyste det om henne.
Konservatorer, metallspecialister, tapetserare och byggare har också fått ge prov på sin yttersta hantverksskicklighet för att kunna återställa miljön med träpaneler, sirligt utsnidade tak och praktfulla möbler och inredningsdetaljer. – Ocab har varit med hela tiden. Slutligen gjorde de en luktbehandling för att få bort de sista spåren av brandröken.

Extremt kort tid
– Normalt tar det 2–3 år att återställa en sådan här skada, konstaterar Ehrling Sjöberg. Den tiden hade vi inte, eftersom vi bara fick en ersättningslokal i ett år. Tack vare allas beundransvärda insatser kunde vi flytta tillbaka redan efter ett drygt år.

– Jag vill från Frimurarsamhället i Falun framföra ett tack till Ocab för deras professionella insats, deras ständigt förekommande uppmärksamhet och helhjärtade engagemang. De spred fullkomlig trygghet under hela projektet och var ständigt tillgängliga för att lyssna och svara på frågor, avslutar Ehrling Sjöberg.