Omfattande sanering inledd efter sopbrand i Nässjö

I förra veckan på onsdagskvällen bröt en kraftig brand bröt ut på en avfallsanläggning i Nässjö vilken gav upphov till en rökpelare som kunde ses över hela staden. Så snart branden var under kontroll påbörjades planeringen av miljösanering i närområdet.

Som mest brann det på ett område större än en fotbollsplan, bland annat i ett lager av staplade balar med komprimerad returplast. Räddningstjänsten utfärdade under kvällen ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Det är inte bara släckningsarbetet som är komplext och omfattande vid den här typen av brand. Även arbetet med att sanera närmiljön efter släckningsarbetet kommer att ta lång tid. Dagen efter branden blev Ocab i Jönköping kontaktade av Miljörestvärdesledaren för att påbörja hanteringen av 5000 kubikmeter förorenat släckvatten. Ocab har fått helhetsansvaret för att rena den stora mängden förorenat vatten som runnit in i en damm i närheten och att undersöka och mäta värden i mark och vatten.

– Vi kontaktade Sweco för att tillsammans med deras miljökonsulter säkerställa att vi har en bra lösning på plats för arbetet, berättar Stefan Berg, operativ chef Ocab i Jönköping. Därefter fick vi en mobil reningsanläggning på plats och personal som nu arbetar dygnet runt för att så snabbt som möjligt begränsa skadorna. Det kommer att bli ett långvarigt arbete på platsen och vi kommer även att ta hand om sanering av byggnaderna som ligger vid avfallsanläggningen, avslutar Stefan.

Den mobila reningsanläggningen var snabbt på plats för att påbörja reningsarbetet av vattnet.