Oleter Group i nytt samarbete med KLAR Partners

I dag inleds ett strategiskt samarbete mellan Oleter Group och KLAR Partners. Oleter och KLAR kommer i nära partnerskap att utveckla koncernen med målet att vara den ledande leverantören i norra Europa inom skadeservice för fastigheter och industri.

Mot bakgrund av den mycket starka utveckling Oleter Group har, bland annat med förvärvet av Frøiland Bygg Skade AS i Norge tidigare i år, tar vi nu nästa viktiga steg i koncernens ambitiösa tillväxtplan. Genom organisk tillväxt, förvärv, konceptutveckling och med fortsatt fokus på hållbarhet och digitalisering, är målsättningen att Oleter Group ska vara den ledande aktören i branschen i norra Europa.

Med KLAR Partners (”KLAR”) som ny delägare i koncernen tillför vi branschkunskap och stärker samtidigt våra möjligheter till vidare investeringar och strategiska förvärv.
KLAR är ett investeringsbolag och tillväxtpartner med särskilt fokus på företag inom fastighetstekniska tjänster. KLAR har tidigare jobbat med bolag som Assemblin, Bravida, Polygon och Sandbäckens och har som ägare stöttat dessa bolags kraftiga tillväxtresor nationellt och internationellt. KLAR kommer att arbeta i nära partnerskap med Oleter och bidra med kapital och ledande kompetens för Oleters framtida utveckling. Petter Darin kommer att representera KLAR i koncernens styrelse.

“Vi är glada över att välkomna KLAR som ny partner när vi fortsätter att accelerera tillväxten i Oleter Group! Vi delar ett starkt fokus på människor och kultur och KLAR kommer att bidra med stor branschspecifik erfarenhet och geografisk räckvidd till teamet”, säger Bo Ingemarson, styrelseordförande, Oleter Group.

“Investeringen i Oleter-koncernen passar mycket väl in i KLARs strategi. Koncernen är verksam på en attraktiv marknad och har en tydlig hållbarhetsprofil som utgör en solid grund där vi kan bygga nästa tillväxtkapitel i verksamheten. Vi ser fram emot att i samarbete med ledningen och teamet bygga en ledande europeisk aktör inom skadeservice”, säger Petter Darin, Team Leader KLAR Partners.

För mer information, kontakta
Bo Ingemarson, Styrelseordförande Oleter Group
tel. 070-349 45 77, e-post: bo.ingemarson@oletergroup.se

Petter Darin, KLAR Partners
tel. 070-240 50 15, e-post: pd@klarpartners.com

Om KLAR Partners
KLAR Partners är ett europeiskt private equity-bolag med fokus på investeringar i företag verksamma inom branscherna för företagstjänster och lätt industri. Bolagen som KLAR investerar i omsätter vardera årligen cirka EUR 50-500 m och har huvudkontor i Norden, Benelux eller tysktalande Europa (DACH). Med medarbetare i London, Stockholm, Frankfurt och Bryssel och tillsammans med ett brett internationellt industrinätverk har KLAR en väl beprövad modell att stödja, utveckla, och växa företag. KLARs seniora medarbetare har arbetat tillsammans i många år och har mer än 50 års kombinerad investeringserfarenhet inom KLARs branschspecifika och geografiska fokus. KLAR Partners har undertecknat FN: s principer för ansvarsfulla investeringar. Mer information om KLAR finns på företagets webbplats på www.klarpartners.com.

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice i Sverige och Norge. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 miljard SEK och sysselsatte 1 000 anställda inom bolagen Ocab, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea. År 2021, med förvärv av bland annat Frøiland Bygg Skade i Norge, är antalet anställda 1900 och omsättningen förväntas nå 2 miljarder SEK.