Oleter Group förvärvar S-pipe Sverige AB

Oleter Group har tecknat avtal om förvärv av S-pipe Sverige AB och blir därmed majoritetsägare. Genom förvärvet stärks koncernens erbjudande och lokala närvaro inom relining och rörrenovering ytterligare.

S-pipe har sedan 2007 utfört moderna stam- och rörrenoveringar genom relining och med utgångspunkt från kontoren i Luleå och Falun. Genom förvärvet adderas nu ytterligare resurser, kompetens och lokala kontor till koncernen och tjänsteområdet relining, vilket möter en efterfrågan som ökar kontinuerligt.

Thomas Löfgren, nuvarande ägare av S-pipe Sverige AB, behåller en minoritet av ägandet och fortsätter även framledes att ansvara för verksamhetensdriften.

”Jag är mycket glad att S-pipe nu blir en del av Oleterkoncernen och ser stora möjligheter att tillsammans utveckla vår nuvarande verksamhet. Vi har redan idag ett väletablerat lokalt samarbete med de övriga koncern-bolagen och steget att bli kollegor känns därför både tryggt och spännande”, säger Thomas Löfgren, Verksamhetsansvarig, S-pipe Sverige AB.

”Vi har under en längre tid sett hur efterfrågan på våra tjänster inom relining ökar och att vi nu får välkomna S-pipe i koncernen är naturligtvis mycket glädjande. Vi har en ambitiös tillväxtplan där vi främst växer organiskt, men även genom att förvärva väl utvalda bolag, både inom befintliga såväl som kompletterande tjänsteområden. Förvärvet är också ett viktigt steg framåt i vår långsiktiga plan att bli helt rikstäckande inom alla våra verksamheter”, säger Ola Spetz, VD och Koncernchef, Oleter Group AB.

Den gemensamma ambitionen är att S-pipe Sverige AB ska fortsätta att utveckla sin verksamhet, bland annat genom nyetableringar. De kommer tillsvidare att verka under sitt nuvarande namn i nära samarbete med koncernens befintliga reliningverksamhet. Förvärvet träder i kraft den 1 februari 2020.

För mer information
Ola Spetz, VD och Koncernchef Oleter Group AB, tel. 070-546 73 70
Thomas Löfgren, Verksamhetsansvarig S-pipe Sverige AB, tel. 070-608 50 16

Om Oleter Group
Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom
skade-, industri- och fastighetsservice. I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1.2 miljarder SEK och sysselsatte 1 000 anställda.