Ocab växer i Skellefteå

Ocab Skellefteå har under det senaste året expanderat kraftigt. Personalstyrkan är utökad med det dubbla och sedan årsskiftet finns en ny byggskadeavdelning på kontoret. Nu ska hela verksamheten flytta in i nya lokaler.

Ocab Skellefteå arbetar sedan tidigare med alla förekommande saneringstjänster. Det innebär krav på ett stort lager och många maskiner som kan användas ute på arbetsplatserna. I takt med att företaget växer ökar också behovet av fordon. I de nya lokalerna kan fordon parkeras inomhus tack vare de stora ytorna, och företagets sugbil får ett eget garage i byggnaden.

– Företagen här i Skellefteå har fått ett ökat medvetande kring riskerna med felaktig hantering av asbest och PCB. Det har över tiden skapat mer jobb åt oss. Vi har fått ett stort lokalt förtroende och samarbetar med allt från bygg- och VVS-företag till försäkringsbolag, fastighetsägare och kommun. Vi har även utfört flera arbeten åt statliga myndigheter. Det är kul att de alla väljer Ocab i första hand, säger Thomas Andersson, arbetsledare på Ocab Skellefteå.

Helt ny avdelning
Ocab Skellefteå är en del av Ocab i Västerbotten AB, där både huvudkontoret i Umeå och filialen i Lycksele ingår. Tillsammans har företaget ca 60 anställda, varav 14 finns i Skellefteå. Det är främst saneringstekniker, men sedan årsskiftet har det tillkommit en byggskadeavdelning med fokus på fukt- och vattenskador, innemiljöarbeten och mögelsanering.

– Vi är en ny avdelning med stora ambitioner som på kort tid lyckats etablera oss väldigt väl, mycket tack vare Ocabs redan goda rykte. Det finns också ett behov av de tjänster vi erbjuder och det sätt som Ocab utför dem på, säger Markku Abrahamsson, skadeutredare och byggskadeansvarig i Skellefteå.

Målet är att växa
Ocabs ambition i Skellefteå är att växa ännu mer, men i lagom takt.
– Skellefteå har, tack vare duktig personal och väl utförda arbeten, utvecklats stark det senaste året och det är fantastiskt kul. Vi ser positivt på framtiden, där nya lokaler är ett första steg, säger företagets vd, Börje Rydenfalk.