Ocab vakar över nya arenan i Stockholm

Ett år kvar. Sedan invigs den nya superarenan Tele2 Arena i Stockholm. Men Ocab är redan på plats för ett riktigt torrt jobb.

– Vi jobbar med fuktskyddsarbetet på Tele2 Arena på uppdrag av Peab, förklarar Lerry Storm, avdelningschef Byggnadsmiljö på Ocab i Stockholm. I praktiken har vi varit delaktiga under hela byggprocessen för att mäta, analysera och ge råd om hur arbetet ska kunna genomföras på ett torrt och säkert sätt. Det är även problematiskt med väderskydd på denna typ av projekt, vilket föranlett fuktinventeringar och avfuktningsarbeten.

Stora dimensioner
Nya Tele2 Arena är en stor arena. Idrotts- och evenemangsarenan har 30 000 sittplatser, samt möjligheter för 40 000 besökare vid konserter. På Tele2 Arena kommer det bland annat att bli en hel del fotboll. Här ska Djurgårdens IF och Hammarby IF spela sina hemmamatcher. Arenan uppfyller UEFAs och FIFAs krav för internationella fotbollsmatcher.

Både ute och inne
Det planeras för svenska och internationella evenemang inom idrott, musik och kultur. Arenan är konstruerad för att vara både en inomhusarena och en utomhusstadion i samma byggnad. Denna möjlighet svarar två 180 meter långa takbalkar för. De är vardera på 1 600 ton och vilar på pyloner cirka 40 meter ovan mark. Där bär de upp arenans takkonstruktion, vilket ger möjlighet till ett skjutbart tak utan tvärgående balkar. Taket går att öppna på 20 minuter och byggnaden förvandlas då från inomhusarena till utomhusstadion där fotboll kan spelas under bar himmel. Konstruktionen möjliggör evenemang året runt.
– Det har varit oerhört spännande att se byggnaden växa fram, säger Lerry Storm.

Hög miljöambition
Redan på planeringsstadiet fattades ett miljöbeslut. Det innebär att arenan ska hålla en hög ambitionsnivå gällande miljöfrågor i bygg- och driftskedet. Arenan ska miljöklassas till högsta nivå, det vill säga klass Guld enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Klass Guld medför vissa kriterier vad gäller fukt, det ska bland annat finnas en fuktsakkunnig i projektet och det ska även mätas fukt enligt RBK-standard. Beställaren har även höjt kravet i fuktskyddsbeskrivningen för att få en bättre mätsäkerhet. Samtliga fuktmätningar ska utföras med uttagna prov.
– Det medför att vi borrar ut 90 mm betongkärnor ur varje gjutning. Detta projekt har fler än 100 gjutetapper, så det är ett ganska omfattande jobb, förklarar Lerry Storm.

Ljust och öppet
Tele2 Arena utrustas med en transparent fasad, genom vilken besökarna kan se ut över staden. Utöver arenans eget ljus tillkommer ljus-installationer som ska förstärka dess form och karaktär. Runt arenan skapas en yttre foajé som gör det möjligt att promenera runt arenan. Interiören ska präglas av ljusa och öppna ytor med en hög tillgänglighet för samtliga besökare. Tele2 Arena ska genomgående präglas av en skandinavisk design. Arenans karaktär byggs upp av enkla robusta material som åldras med värdighet. Inspiration hämtas från det nordiska ljuset och den nordiska naturen likväl som byggnadstraditionen. Beställare är Stockholm Globe Arena Fastigheter.

Aktiva fuktkonsulter
– Vi har ett mycket bra samarbete med Peab som bygger arenan. En stor anledning till att vi fick detta projekt är att vi tidigare arbetat fram fuktskyddsbeskrivningen till Friends Arena i Solna. Men i detta projekt arbetar vi aktivt som fuktkonsulter åt Peab. Vi utför allt från ritningsgranskning till fuktmätningar. Det är inspirerande med stora projekt när många parter ska dra åt samma håll och vårt fokus är att alla dessa parter ska beakta fuktskyddsarbetet, betonar Lerry Storm.