Ocab satsar på smart ärendehantering

Meps är ett system för hantering av underhåll och reparationer av skador i fastigheter. Det är utvecklat för försäkringsbolag och entreprenörer och ska även lanseras för fastighetsförvaltare under 2017.

Ocab ser flera fördelar med ärendehanteringssystemet och har bestämt sig för att vara bäst i branschen på det.
– Meps har kommit i en ny version, 2.0, och det innebär att vi kan dela information med alla inblandade i skadeuppdragen. Teknikern kopplar upp sig till det webbaserade systemet med sin smarttelefon. Det är ett sätt att arbeta på som vi är vana vid inom Ocab, säger Lars Hagbohm, Ocab i Dalarna. Redan nu har vi här i Dalarna runt 50 uppdrag i veckan som presenteras i Meps 2.0.

Påskyndar utvecklingen
En skada kan vara omfattande, med många inblandade, med hård tidspress och behov av att extremt noga följa kostnadsutvecklingen för att kunna fatta rätt beslut under skadeärendet. I systemet kan försäkringsbolagen se flödet.
– Det underlättar. Jag tror att det kan påskynda utvecklingen i bygg- och saneringsbranschen genom att skapa nya incitament för nya sätt att arbeta, säger Lars Hagbohm.

Fördel för skadedrabbade
Ett exempel är att Ocab får betalt utifrån utfört arbete i stället för efter arbetstid, vilket ger incitament för att hitta effektivare arbetsmetoder och arbetstekniker. Det har fördelar för den skadedrabbade som kan flytta tillbaka snabbare. Det ger också fördelar för försäkringsbolagen om stilleståndskostnaderna minskar.
– Systemet gör det lättare för våra kunder och bidrar till att vi kan utvecklas tillsammans. Därför har vi i dag stort fokus på Meps 2.0 och har stora utbildningsinsatser inom Ocab för att vi ska vara bäst, betonar Lars Hagbohm.