Ocab river och sanerar efter brand i kulturhistoriskt värdefull byggnad

Natten till den 2 april totalförstördes restaurangen Kopparhammaren i centrala Norrköping i en brand. Byggnaden med samma namn är kulturhistoriskt klass 1-graderad och därmed av högsta kulturhistoriska värde. I början av veckan påbörjade Ocab rivning på plats och därefter följer  arbetet med att rädda så mycket som möjligt av byggnaden.

Byggnaden Kopparhammaren, som från början var en färgeribyggnad, uppfördes 1909 och är en industribyggnad av så kallad sågtandsbyggnad. På 1800-talet byggdes ofta fabriker med denna typ av takkonstruktioner med tak av glas för att få in maximalt ljus i de annars mörka fabrikslokalerna.

Kopparhammaren är en av de sista byggnaderna av denna sort i Norrköping och man kommer att försöka sanera och bevara så mycket som möjligt av och från byggnaden.

Brandkåren var mycket snabbt på plats men trots det var branden redan fullt utvecklad. Hur branden startat är ännu oklart och den rubricerats i nuläget som mordbrand. Arbetet med att stötta upp och säkra kvarvarande väggar var steg ett för att möjliggöra polisens tekniska undersökning och Ocab i Norrköping har anlitats för att i samråd med polisen riva på brandplatsen.

I början av veckan kunde arbete påbörjas och därefter kommer Ocab även att hantera saneringen av byggnaden inför återställande. Målsättningen är att kunna rädda så mycket som möjligt av den här delen av Norrköpings industrihistoria.