Ocab räddar värden med nytt katastrofkoncept

Trenden är tydlig och bekräftas från flera oberoende källor,  bl.a. SMHI och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Antalet väderfenomen och naturkatastrofer blir  allt fler och kräver en helt ny typ av beredskap. Inte bara för samhället generellt, utan även för individer, organisationer  och företag. Vi på Ocab har lyssnat till våra kunders och partners behov samt marknadens önskemål när vi arbetat  fram branschens enda katastrofkoncept.

Föreställ dig en stor brand i ett stort geografiskt område med multiskador till följd av en naturkatastrof. Stora ekonomiska värden står på spel. Själva branden i sig är en av utmaningarna. En annan utmaning är hur vi kommunicerar kring händelsen. När väl katastrofen är ett faktum är det lite väl sent att ta fram katastrofrutiner och fundera kring vem som ska göra vad. Det måste i förväg finnas en vältrimmad organisation med ansvarsområden, tydligt mandat och definierade roller. Hur alla inblandade parter agerar får konsekvenser. Det handlar om att rädda värden, om förtroende och tillit.

– Som den största aktören på marknaden känns det helt naturligt och givetvis väldigt roligt att kunna presentera detta. Det är viktigt för oss att agera handlingskraftigt och visa vägen. Vi har erfarenheten, och nu även processen och teamet om olyckan framme, säger Peter Wahlberg, VD och koncernchef på Ocab.

Kontakta oss om du vill veta mer.