Ocab-koncernen förvärvar MCM Relining

Ocab-koncernen, med Oleter Group som huvudägare, har tecknat avtal om att förvärva samtliga fyra bolag inom MCM Relining. Förvärvet är ytterligare ett steg i tillväxtstrategin för koncernen, som omfattar Ocab-bolagen och Nordisk Högtrycksspolning, NHS.

MCM Relining erbjuder smidiga och kostnadseffektiva lösningar på problem med avloppssystem i och kring fastigheter och utför både punktlagning och totalrenoveringar. MCM Relining är verksamma över större delarna av landet med säten i Göteborg, Jönköping, Norrköping och Luleå.

”Med förvärvet av MCM Relining breddar vi ytterligare vårt tjänsteutbud inom koncernen och kan erbjuda en kompetens som efterfrågas i anslutning till de uppdrag vi redan har inom Ocab och NHS”, säger Stefan Svensson, VD och Koncernchef för Ocab AB/Oleter Group.
”Det stärker även vår närvaro i den växande västra regionen i Sverige och vår position på marknaden som den ledande aktören inom skade- och fastighetsservice i Sverige”.

Samtliga tidigare ägare inom MCM Relining fortsätter att driva sina respektive verksamheter även efter förvärvet. Det lokala engagemanget och det starka entreprenörskapet är precis som inom Ocab en avgörande framgångsfaktor.

”Vi är mycket glada över den här möjligheten. Vi har redan idag ett nära och mycket gott samarbete med Ocab och NHS. För oss är det ett naturligt steg och samtidigt en stor möjlighet att utveckla vår verksamhet”, säger Anders Siljama, VD på MCM Relining i Vätterstaden AB och Mårten Hansson, VD på MCM Relining i Norrköping AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Stefan Svensson, VD och Koncernchef Ocab AB/Oleter Group, tel. 072-993 33 01
Anders Siljama, VD MCM Relining i Vätterstaden, tel. 072-555 33 91
Mårten Hansson, VD MCM Relining i Norrköping AB, tel. 070-283 85 60

Om MCM Relining

Anders Siljama, Ronnie Fransson och Henrik Held för MCM Relining i Vätterstaden AB.