Ocab i Borås och Karlskrona på nya adresser

I Borås satsar vi vidare i nya större lokaler och vår arbetsledare Marcus Johansson räknar med utöka arbetsstyrkan med 5 till medarbetare under kommande år. Nya kontaktuppgifter i Borås

I Karlskrona har flyttlasset också gått för hela teamet, verksamheten finns nu i det nyuppförda företagshotellet specifikt för bygg- och industriföretag  i Torskors. Kontaktuppgifter Karlskrona

Jesper Hanson, Martin Gustavsson och Robert Essén på plats i nya lokaler på Tennvägen 14 i Karlskrona. Foto: Carina Lodge.