Ocab gör rent hus efter skogsbranden i Sala

Medan temperaturen nu sakta börjar sjunka utomhus, jobbar Ocab sig varma med stora mängder fasadrengöring efter nedfallen aska och sot. Den omfattande branden utanför Sala gick att förnimma luktmässigt ända upp i nordligaste Sverige, ett hundratal mil från brandhärden.

Det sot och askmoln som steg högt i höjden ovan branden, föll i vissa delar av landet ned som ett mycket smutsigt regn. Lokalt smutsades bilar, byggnader och lösöre ner i stor omfattning av det förorenade regnet.

– Vi ser mycket stora variationer i följderna efter branden säger Lars Hagbohm på Ocab i Dalarna. De allra största delarna av länet är helt förskonade av följdskador medan vissa delar av Falun/Borlänge regionen drabbats lokalt. Totalt hanterar Ocab i Dalarna drygt 500 ärenden där försäkringstagare anmält att de fått följdskador av nederbörden.

– Många av de drabbade har med bra råd klarat av att lösa problemet själv, medan andra behöver praktisk hjälp, säger Lars. Vi arbetar i stor omfattning med tekniken ultrarent vatten för att lösa detta problem. Det innebär en betydligt mindre miljöbelastning runt husfasaderna jämfört med mer traditionella metoder med kemikalier.

Lars uppskattar användandet av tvättmedel till ca 80-90% lägre mot andra, gamla metoder

Ocab i Dalarna menar att arbetet med utvändig sanering kommer att pågå fram tills det att utetemperaturerna ej längre tillåter, för att sedan återupptas efter vintern. Just denna typ av följdproblem av den tragiska skogsbranden verkar i stort sett bara ha drabbat södra och mellersta Dalarna, drygt tio mil från branden. Ocab har dock andra uppdrag till följd av branden i de övriga, angränsande länen.