Ocab får förnyat förtroende av Locum i nytt ramavtal

Ocab i Stockholm AB har under 5 år varit en av Locums utvalda leverantör för sanering av asbest, PCB och andra miljöstörande ämnen. I dagarna blev det klart att Ocab får fortsatt förtroende när den förnyade upphandlingen avslutades.

Upphandlingen är ett ramavtal för tjänsteentreprenad avseende sanering av asbest, PCB och andra byggnads- och fastighetsföroreningar, material och ämnen som kräver åtgärder utöver normal hantering, på i huvudsak pågående och kommande byggentreprenader.

Locum, som förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter för Stockholms läns landsting, har delat upp avtalet i två geografiska områden, Stockholm Syd och Stockholm Norr. Ocab är förstahandsleverantör i Stockholm Norr som förväntas omfatta ca 900,000 kvm lokalyta under avtalstiden. Bland annat berörs Danderyds Sjukhus, Karolinska i Solna, Sabbatsbergs sjukhus och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Just nu görs stora satsningar av Stockholms läns landsting för att möta det växande vårdbehovet i länet och omfattande utvecklingsprojekt i form av ny-, till- och ombyggnader genomförs av Locum under en tioårsperiod.

– Många vårdfastigheter är åtminstone delvis byggda på 50- och 60-talen, då material innehållande ämnen som är förbjudna idag, användes i stor omfattning, berättar Lars Berghäll, avdelningschef på Ocab i Stockholm AB.
– I samband med de planerade ombyggnationerna i fastigheterna måste bland annat asbest och PCB tas om hand om på korrekt sätt för att hälsofarliga ämnen inte ska spridas. Nu ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med Locum i ytterligare 5 år, avslutar Lars.