Ocab bygger nytt i Skövde

Skyltarna är på plats, plattan är gjuten och ett nytt hus börjar resa sig. Den 15 mars öppnar Ocab sitt nya kontor i Skövde.

– Vi har fått önskemål från försäkringsbolag och fastighetsbolag om att vi ska etablera oss även fysiskt i Skövde. De kunduppdrag vi i dag har i Skaraborg täcker vi med resurser från Jönköping, förklarar Stefan Berg på Ocab.

Lyckad rekrytering
Beslutet om den nya etableringen togs efter semestern i år. Därefter har det gått fort. En platschef med betydande erfarenhet från försäkringsbranschen har anställts. Christer Karlsson heter han och kommer närmast från Trygg-Hansa.

– Christers kompetens passar som hand i handske i vår satsning. Det känns mycket bra. Nu kan vi fokusera på att hitta driftiga fukt- och saneringstekniker som gillar de utmaningar som vår verksamhet erbjuder.

Attraktivt läge
En svårighet har varit att hitta lokaler i Skövde med attraktivt läge. Ocab kommer att hyra i en fastighet som håller på att färdigställas.

– Nu får vi ett hus speciellt anpassat för vår verksamhet. Vi behöver inte bara arbetsrum, utan också bland annat en ozon-kammare för att kunna hantera lösöre efter brand- och vattenskador.

Full fart
Grunden till det nya kontoret kom fysiskt på plats i mitten av december. Byggnadsarbetet pågår nu för fullt. Kontoret kommer initialt att backas upp från närliggande Jönköpingskontoret, vilket innebär att hela paletten av Ocabs tjänster kan erbjudas från dag ett.

– Från beslut till invigning på sju månader, det är en häftig resa. Det känns mycket bra att vi nu tydligt kan möta efterfrågan på våra tjänster i Skaraborg.