Ocab Avfuktning i Kalmar nominerade till Årets marknadsförare i Kalmar län

Sedan 1985 har Marknadsföreningen i Kalmar län, MiK Kalmar, delat ut pris till Årets marknadsförare. I år har Ocab Avfuktning i Kalmar blivit nominerade för deras kampanj där de anställda står i fokus.

Många förknippar Ocab främst med skadeservice i samband med vid brand- och vattenskador. Martin Gustavsson på Ocab Avfuktning i Kalmar ville därför aktivt lyfta fram den kompetens som även finn inom andra tjänsteområden. Det var utgångsläget när kampanjen utformades tidigt i höstas. Målet var att nå den lokala marknaden och då främst bygg- och fastighetsbolag och berätta mer om vad Ocab erbjuder vad gäller rivning, avfuktning och asbestsanering.

Kampanjen har under hösten bland annat prytt de anställdas bilar och responsen har varit mycket god. Den stabila personalstyrkan har behövt utökas ytterligare under 2017 för att möta den ökade mängden uppdrag.

– Att sätta våra anställda i fokus kändes som en självklarhet då vi ser vår personal som vår starkaste tillgång. Idén med ett ”Top gun”-/superhjälte-tema kändes också självklar för det är så jag ser på våra medarbetare, berättar Martin Gustavsson. De gör ett fantastiskt jobb med ett mycket stort engagemang vilket gör det extra roligt att vi blivit nominerade för vår kampanj.

Totalt var 19 medarbetare med på fotograferingen som skedde en tidig morgon vid Mysinge hög på västra Öland i närheten av Mörbylånga. Scrolla ner för att se bilderna och budskapen i kampanjen.

MiK Kalmar använder följande bedömningskriterierna vid de årliga nomineringarna:

  1. Idé och strategi
  2. Tydlighet i genomförande
  3. Nytänkande och originalitet
  4. Uppnått resultat

Vid bedömningen viktas punkt 1 tyngst med 40 % de övriga med 20 % var.