Nya roller i Väst

Fokus på kundrelationer, strategisk försäljning och organisationsutveckling

Våra bolag i Väst, med Ocab i spetsen, har haft en otroligt stark utveckling de senaste tre åren. Organisationen har på samma tid vuxit från 22 anställda till dagens 64 under Thomas Olssons ledning, och mot bakgrund av det adderar vi resurser för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare.

Thomas har parallellt med VD-rollen arbetat med kundutveckling och han vill nu fokusera sin tid på det strategiska försäljningsarbetet och på att utveckla nya och befintliga kundrelationer. För att kunna ta ett dedikerat grepp kring kund, avtal och marknadsfrågor kommer han därför att släppa VD-rollen och går in i en ny roll som Kund- och marknadsansvarig för Region Väst.

Linus Berg går in som tillförordnad VD och tar därmed det operativa ansvaret för bolagen i Väst med fokus på organisation och processarbete för att möjliggöra vår vidare tillväxt i regionen. Han kommer parallellt att fortsätta arbeta med affärsutveckling och våra hållbarhetsfrågor.

För mer information, kontakta:
Thomas Olsson, Kund- och marknadsansvarig Region Väst, tel. 076-008 00 62, e-post thomas.olsson@ocab.se
Linus Berg, Tillförordnad VD Väst: tel. 076-309 74 42, e-post linus.berg@oletergroup.se