Ny tjänst hos Ocab i Stockholm

Efter förfrågningar och önskemål från våra kunder i Stockholm lanserar vi nu vår dagjour. Vår skadejour är, som du säkert vet, tillgänglig året runt efter kontorstid, helger och storhelger där vi är flitigt använda och uppskattade.

Nu har vi äntligen startat med en dagjour! Akuta skador som du behöver ha snabb hjälp med sker som sagt inte bara kvällstid, nattetid eller på helger utan kan även inträffa på dagen.

Det har tidigare ibland varit svårt för våra medarbetare att snabbt kunna åka på en jourutryckning. Nu har vi löst det med vår nya dagjour som är tillgänglig för alla akuta ärenden som sker under dagtid.

Vattenskador (sugning, avfuktning, stopp av läckage)

Brandskador (sanering av trapphus, skapar undertryck, foggning, med mera)

Glas (borttagning av krossat glas, igensättning av sönderslagna fönster/dörrar)

Oljeskador (avspärrningar för akutområdet samt mindre oljesanering)

Specialskador (t ex borttagning av kroppsvätskor)

Skadegörelse (skyddstäckning, förhindra intrång)

Dagjouren nås via vårt Servicecenter:

010-169 50 00

Ocab i Stockholm AB