Miljövänlig och kostnadseffektiv rengöring med Ultrarent vatten

Att rengöra fasader och tak med ultrarent vatten är en metod med många fördelar. En viktig aspekt är att miljöbelastningen är väsentligt mindre än vid traditionell rengöring med kemikalier. När det är möjligt ersätter Ocab därför kemikalier med ultrarent vatten.

Smutsiga fasader och tak kan sotas av utsläpp från vägtrafiken, missfärgas av alger och förorenas på annat sätt vilket inte är bra för fastigheten. Smuts skapar lätt grogrund för ytterligare påväxt. Det finns goda anledningar till en professionell rengöring för att skydda och få upp finishen. För att minska miljöbelastningen vid rengöringen ersätter Ocab kemikalier med ultrarent vatten när det är möjligt. Fungerar det inte med ultrarent vatten väljer Ocab en annan teknik, alltid med tanke på fastighetens behov och omgivande miljö.

Rengöring med ultrarent vatten är både miljövänligt och kostnadseffektivt men det finns fler fördelar. Rengöringen genomförs med ett mycket lågt tryck i själva vattenstrålen, vilket innebär kortare torktider. Det låga trycket innebär att det inte behöver täckas i lika stor omfattning som med högtryck, ofta inte alls. Personalen kan arbeta med reglerbara skaft i kolfiber för att nå högre, 20-21 meter. Behovet av liftar och byggställningar minskar när det mesta av arbetet kan utföras från markplan.

Välkommen med din förfrågan om fasadrengöring och taktvätt.