Klimatvecka i Jönköping

I en vecka har Klimatveckan, en mötesplats för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor, genomförts i Jönköpings län. Ocab fick möjlighet att vara med och bidra med information kring vatten – både när det är en bristvara och när det finns i oönskat överflöd.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Fokus under veckan är att sprida kunskap, inspirera och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.

Tillsammans med Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Länsförsäkringar genomförde Ocab en aktivitet i Jönköping city under lördagen på temat vatten – hur kan alla bidra med att spara på dricksvatten för att hantera vattenbristen och hur vi kan undvika och skydda oss mot översvämningar. Den ökade risken för höga vattenflöden på många ställen i Sverige gör ämnet om hur vi kan förebygga och skydda fastigheter högaktuellt och vi på Ocab fick möjlighet att berätta om hur vi arbetar med till exempel barriärer, avfuktning och beredskapen i vår jourverksamhet för att snabbt kunna agera vid akuta händelser.

Klimatveckan avslutas den 28 september på den så kallade Klimatkvällen som är öppen för alla och då kommer 2017 års Klimatpris att delas ut. Vill du veta mer om Klimatveckan så kan du läsa vidare på deras hemsida.