Höjdarjobb i Göteborg

Den gamla ventilationsanläggningen på industrifastigheten är ett riktigt höjdarjobb för Ocab Göteborg. Långt över marknivå får kontoret visa sin problemlösande kompetens inom industrisanering.

– Det ska installeras en ny värmeåtervinningsanläggning. Därför måste de stora, gamla fläktarna som sitter i fyra ventilationshus på taket rivas och tas bort. Vi har hittat en lösning som visar sig fungera bra. Det är ett uppdrag vi har för Bravida, förklarar Frank Rafstedt som sedan i våras är ny vd för Ocab Göteborg.

Nya satsningar
Ocab Göteborg fick nya ägare i april. Ocab i Norrköping och Sundsvall gick in som delägare tillsammans med Frank Rafstedts bolag och Bertil Johanssons bolag. Bertil har ett förflutet inom Coor. Målet är att expandera snabbt.
– Man måste vara aktiv för att kunna utvecklas. Vi arbetar nu hårt för att skapa relationer och att bygga vidare på dem vi redan har. Jag är starkt engagerad i den dagliga driften och är gärna med ute på skador.

Kommer från elektroniksanering
Frank, som är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers, har tio års erfarenhet av elektroniksanering efter att ha drivit den svenska delen av Arepa. Han har också byggt kärnkraftverk för amerikanska Westinghouse, har varit brandingenjör och arbetat på marknadssidan på försäkringsbolag.
– Egentligen blev jag pensionär den sista november 2013, men det hann jag bara vara i fyra månader. Sedan ropade hjärtat efter branschen igen. Det är spännande att vara med och bygga upp en verksamhet. Dagen blir aldrig som jag har tänkt. Det gillar jag.

Hela paletten
Ocab Göteborg växer nu genom en kombination av fast anställd personal, timanställd personal för att klara alla toppar och hjälp från andra Ocab kontor. Kontoret täcker ett stort område från Varberg och längs västkusten upp mot norska gränsen.
– Vi har en fantastisk personal och vi hoppas kunna få anställa fler. Vi åtar oss redan mer jobb och arbetar med hela det paket som Ocab har på sin palett. Det är all tänkbar skadehantering som vatten, asbest och brand samt olja där vi får hjälp från våra kollegor i Jönköping.

Minskar kostnader för stillestånd
Tjänsterna riktar sig till fastighetsförvaltare, industriföretag och försäkringsbolag. Ocab Göteborg tar gärna ett bredare grepp.
– Alla vill minska kostnader för stillestånd och arbeta för att skadedrabbade ska kunna flytta tillbaka snabbare. För att ha koll på tidplanen och säkra att inget hamnar mellan entreprenörerna erbjuder vi oss att gå in som huvudprojektledare. Vi känner att det finns en stark efterfrågan, betonar Frank Rafstedt.