Högtryck för radon

Radon är en osynlig hälsofara som kan orsaka lungcancer. För att upptäcka den i bostaden gäller det att mäta. Ocab tar nu emot beställningar.

Mätning av radon görs under eldningssäsongen, dvs. oktober-april och avslutas senast 30 april. Det finns dosor för långtidsmätning och för korttidsmätning. Långtidsmätning som är årsmedelvärdesgrundande ska göras under minst två månader men gärna tre månader. Korttidsmätning är endast rådgivande och görs under 7-10 dagar.

Normalt behövs en radondosa per våningsplan och i paketet från Ocab ingår två dosor, tydlig instruktion, analys och ett frankerat svarskuvert. Om du har fler våningsplan med boytor beställer du extra dosor. Efter mätningen skickas mätpaketet direkt för analys som visar om det finns för höga halter radon i huset.

Hjälp med åtgärder
Om mätresultatet är förhöjt kan Ocab hjälpa till med åtgärder. Först och främst gäller det att definiera om radongasen kommer från marken, byggnadsmaterial eller vatten från egen brunn. Åtgärden mot markradon är att antingen täta grunden eller att försöka ventilera bort radongasen innan den kommer in i huset med en så kallad radonsug. Är stommen i huset byggt av ett material som innehåller radon är det istället utspädning, d v s ökad ventilation, som behövs.

Beställ radondosor
Första insatsen är alltid att ta reda på om det finns radon. Det är lätt att placera ut radondosorna enligt instruktionen och de märks knappt när de ligger på plats.

Läs mer och beställ radondosor här.