Högtryck för asbest i Västmanland

I Västmanland byggdes många hyreshus under 1940 och 50-talen för att möta efterfrågan på bostäder när industrin växte och erbjöd fler arbetstillfällen i brukssamhällena. Tyvärr var det en tid då asbest var populärt i fogar och för att isolera rör. Det visar sig nu när fastigheterna renoveras.

– Vi är ute på en asbestsanering åtminstone varannan vecka. Det har blivit en boom just nu, säger Lars Lennartsson, arbetsledare på Ocab i Västmanland med kontor i Västerås.

Asbestsaneringarna rör både hyresbostäder och industrier. Det handlar om att på ett säkert sätt få bort de hälsofarliga fibrerna från badrum (fogar) och från pannrum och andra installationer (rörisolering).

– Vi samarbetar bland annat med VVS-firmor som lämnar över saneringsarbetet till oss när de identifierar problemen under sina jobb. Asbest kräver särskild utrustning, rutiner och utbildning för ett säkert omhändertagande och det är väldigt bra att vi kan arbeta tillsammans.