Hög tid att PCB-sanera

2014 ska fastigheter uppförda eller renoverade 1956–1969 vara sanerade från PCB. Det börjar dra ihop sig på allvar. Men fortfarande pågår inventeringsarbetet.

– All inventering av PCB-förekomst skulle vara avslutad redan 2008, säger Alexander Marklund, avdelningschef på Ocab. Men det finns många inventeringar kvar att göra.

Inventera och sanera
Ocab har under senare tid fått många förfrågningar om att inventera PCB.
– Det verkar som om kommunerna börjar skicka ut förelägganden nu, konstaterar Alexander Marklund. Om det finns mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) PCB i fogmassor och golvmassor ska dessa saneras och åtgärdas. Eftersom det rör sig om många fastigheter kommer konkurrensen om sanerare att öka ju närmare slutdatum saneringen kommer. En undersökning utförd för ett år sedan pekade på att enbart 20 procent av all sanering var klar. Kanske är hälften gjorda nu, säger Alexander Marklund.

Boka nu
– Vi räknar med att få ett hektiskt år nästa år. Fastighetsägare som är förutseende borde hellre lägga sina beställningar nu. Datumet för sanering har tidigare skjutits fram en gång, från 2011 till 2014, men jag tror inte man kan vänta sig att få ytterligare respit.