Förbered för nästa skyfall

Sannolikheten är stor att fastigheter som en gång blivit översvämmade är i riskzonen för att drabbas igen.

Förra sommaren vräkte regnet ner över Malmö och halländska Getinge. Kraftiga skyfall dränkte källare och även bostäder. Vattenpumparna gick på högvarv och hundratals och åter hundratals avfuktare ställdes ut för att torka upp i de skadade husen. Robin Nilsson, vd för Ocab Avfuktning i Malmö, har följt upp insatserna. Här förklarar han hur skadedrabbade borde gå till väga:

Först av allt – Hjälp dig själv!
Det är ett elände när regnvatten, ofta i kombination med avloppsvatten, tränger in i källaren och bostaden. I den akuta situationen kan hjälpen kännas väldigt avlägsen. Men du kan själv göra mycket för att begränsa skadorna, beroende på i vilket skede du befinner dig. Om du har plats, töm källaren på lösöre och torka det på en annan plats, har du inte tillgång till något annat utrymme, lyft åtminstone upp allt lösöre från vattnet och ställ det på ett torrt underlag. I förebyggande syfte, förvara aldrig saker direkt på golvet i din källare, ställ dem på hyllor eller på något oorganiskt material.

Dokumentera
Fotografera förödelsen i alla dess skeden: ”En bild säger mer än 1000 ord”. Detta gäller både källarutrymmena och lösöret.
Hjälpen kan dröja
Vår erfarenhet är att det saknas mening att pumpa vatten när det fortfarande rinner in. Då finns det ingen plats att bli av med vattnet, kommunens avloppsrör är redan fyllda. Håll koll på när vattnet börjar rinna undan och ge oss besked om detta. Få inte panik om vi dröjer. Det kan som sagt vara för tidigt. Om vattnet hinner rinna undan innan du får hjälp, skölj av både källaren och skadade inventarier med rikligt av rent vatten, detta då översvämningsvattnet normalt är förorenat/utblandat med avloppsvatten. Får du bort smutsen försvinner lukten snabbare och då både källaren och inventarierna redan är vattenskadade, har det ingen betydelse att det kommer en omgång med rent vatten också. Låt sedan det vattenskadade torka på det bästa sätt som du kan ordna.

Hämta avfuktare
Hör av er eller besök oss för att få tag i effektiva avfuktare för att torka ut vattenskadan. Kontaktinfo finns på www.ocab.se. När det sker stora översvämningar räcker inte ens våra lager till. Då hyr vi in avfuktare från andra aktörer på marknaden, både nationella och internationella, för att kunna lösa behoven allteftersom.

Anmäl skadan
Kontakta både VA-leverantör och försäkringsbolag och anmäl skadan. Dokumentation underlättar och är viktig, här har du stor nytta av fotografierna du tagit av skadan. När ni bedömer att ni vill ha experthjälp med avfuktning, dokumentation, utrivning och återställning är ni varmt välkomna att kontakta oss.