Fixade ställverket på stålverket

Ställverket på stålverket i italienska Lesegno har åtskilliga år på nacken. Det var hög tid för nytt förebyggande underhåll.

– Utan ställverk slocknar hela verksamheten. Den risken måste förebyggas. Går det sanera komponenterna istället för att byta ut dem är det att föredra. Det kan vara svårt att hitta reservdelar till ett äldre ställverk, förklarar Larry Edgren, elektroniksanerare på Ocab.

ABB frågade Ocab och tillsammans gjorde de insatsen under en intensiv augustivecka när stålverket höll stängt för semester.
– Vi monterade ner allt, kontrollerade statusen och rengjorde. ABB bytte de komponenter som inte gick att behålla. Vi jobbade under ständig tidspress, eftersom vi var tvungna att hålla tidplanen. Ett stålverk håller man inte stängt i onödan, konstaterar Larry Edgren.

Till Italien tog Larry och hans kollega Anders Hjelm med sig både ultraljudstvätt och en vakuumugn för att snabbt kunna torka de rengjorda elektriska komponenterna. Därutöver användes tryckluft och lämpliga kemikalier för att avlägsna föroreningar.
– Tanken är att ställverket nu ska fungera problemfritt kommande 10–15 år.

Ocab jobbar med sanering av elektronik från det lilla till det stora, från hushålls elektronik som MP3-spelare till starkströmsanläggningar för industrier som här i Italien.