Fasadklättring löser problemet

Vintertid kan skyliftar vara opålitliga när motorn klickar i kylan. Det kan också vara svårt att komma åt besvärligt placerade fogar med en skylift. Det var så Ocab fick en idé.

– Vi har några killar som klättrar en hel del på sin fritid, säger Alexander Marklund, avdelningschef för Fog- och brandteknik på Ocab i Stockholm.

Går det att bestiga berg är en fasad inget hinder. Ocab började med fasadklättring.
– Det går ofta snabbare att fira ner sig med rep än att köra fram skyliften. Vi blir mer flexibla och kan bättre komma åt på vissa ställen.

Specialutbildade klättrare
Steg ett var att välja relevanta kurser för att få certifierade och utbildade klättrare. Inte minst är det väsentligt att utförarna behärskar riskerna. Om något inträffar ska den nödställde kunna firas ner. Steg två var att införskaffa rätt utrustning.

– Därefter var vi klara. Vårt första uppdrag var att täta läckande fogar på en fastighet på Södermalm i Stockholm. Det fungerade bra. Vi hade redan handlaget med fogning. Nu fick vi ytterligare en kompetens i utförandet.

Arbetar från en sittbräda
Under arbetet vistas utföraren på en sittbräda. Fokus kan helt läggas på arbetet med fogarna.

– Man får inte vara höjdrädd, konstaterar Alexander Marklund. För övrigt är det inga bekymmer. Tre personer med fogkompetens är nu också utbildade fasadklättrare hos Ocab. De förankrar repen på fastighetens tak och sänker sig ner dit arbetet ska utföras. Förutom tätningsarbeten arbetar de med sanering. Då krävs mer utrustning för att ta bort exempelvis gammal PCB. Verktygen följer med antingen i ett verktygsbälte eller så firas de ner i en lina för att vara lätt tillgängliga.

Ett växande behov
– Vi kom igång med klättringen i början av hösten och vår tjänst har redan blivit efterfrågad. Det har blivit arbeten både på sjuk-husen i Sala och Västerås och en hel del fastigheter inne i Stockholm. Tekniken fungerar också bra vid besiktningar. Det går förhållandevis snabbt att ta sig ner för att undersöka vissa skador.

– Fasadklättring är ett bra alternativ, säger Alexander Marklund som basar över en avdelning på 20 man. De flesta håller sig fortfarande till det traditionella tillvägagångssättet för att bemästra fasadjobben. Vår avdelning har expanderat väldigt snabbt och vi har ambitionen att bli ännu större. Genom att kunna erbjuda rätt kunskap och teknik blir vi självklart konkurrenskraftigare. Det gäller att våga ta språnget när marknaden behöver det.