I exklusiva Norra tornen svarar Ocab för utmanande fasadfogning

De exklusiva Norra tornen i Hagastaden är ett prestigeprojekt och blir Stockholm innerstads högsta bostadshus. Här ansvarar Ocab för in- och utvändig fogning – ett krävande projekt med mycket höga krav på planering, logistik och genomförande. 

Norra tornen är två till antalet, 125 respektive 110 meter höga, och uppförs i kvarteren Innovationen och Helix vid Torsplan. Just nu är det Innovationen som är under färdigställande och stegvis inflyttning. Arbetet här har pågått hela förra året och fortsätter fram till i vår. Därefter flyttar jobbet över till nästa skrapa.

– Vi gör fasad- och invändig fogning på Norra tornen, säger Peter Lindqvist, arbetsledare på Ocab.

Fasaden består av fasadelement som lyfts på plats med en kran. Därefter fogar Ocab runt varje block, med fog som kan röra sig. Ju högre tornen är desto högre är rörelsen i byggnaden. För torn två har Ocab fått hela uppdraget inklusive brandskyddet.
Utmaningen med Norra tornen är inte bara att göra en fog att vara stolt över, en fog som ger önskat skydd utan att synas. Utmaningen är också att tornen står i en korsning, vilket gör det extremt svårt att komma åt. Det finns helt enkelt få tillgängliga ytor.

– Den första delen, upp till 58 meter, kunde vi ta med skylift. Nu har vi satt en kran på taket på 36:e våningen. Den skjuter ut 25 meter och lyfter 800 kg. Med kranen kan vi fira oss ner i en korg för att kunna genomföra jobbet.

Kommunikationen i hela projektet är avgörande; fasadelementen lyfts upp på två sidor av skrapan, samtidigt som Ocabs team arbetar på de andra två. Därefter byter man sidor. Fogjobbet ska inte kollidera med lyftjobbet, allt ska flyta samtidigt. En våning varje vecka.

– Det är fantastiskt att få vara med om detta bygge. En av fördelarna är utsikten. Inte minst när vi är på sidan mot Stockholm, på kvällen när ljusen tänds, då är det otroligt häftigt, avslutar Peter Lindqvist.

De utskjutande fasadelementen ger tornen karaktär, men är också basen för balkongen till bostaden ovanför. Ocab fogar alla glipor, så att det blir tätt från entréplan upp till våning 36.

Peter Lindqvist, arbetsledare på Ocab, samordnar fogningen på Norra tornen, ett nytt exklusivt landmärke i Stockholm.