Ett rent mullvadsjobb

När bostadsrättsföreningen granskade stoppet i avloppet gjorde de en otrevlig upptäckt. Marken under flerbostadshuset hade gett vika och dragit med sig rören. De var bitvis deformerade och avloppet hade gått isär på flera ställen.

Det var när bostadsrättsföreningen skulle spola rören enligt normalt underhåll som de förstod att någonting inte var som det skulle och man beslutade då att filma rören för att hitta orsaken. Man upptäckte att rören gått isär och att husets avlopp under en tid runnit rakt ut under huset.

– Vi kan se att grundvattnet har sjunkit och det kan ha orsakat marksättningen, säger Stig Hedlund på Ocab i Stockholm vars avdelning för byggnadsmiljö fick uppdraget att hitta en lösning.

Problemet i korthet:
• Huset är pålat och plattan är självbärande.
• Marken under plattan har sjunkit, bitvis upp till 60 centimeter.
• Avloppsrören sitter fast med rostfria svep i bottenplattan.
• När marken under rören har försvunnit har trycket från det kompakta återfyllnadsmaterialet i schaktgroparna pressat konstruktionen neråt.
• Rören har dragits isär, vridits och deformerats.

– Jag har sett markrörelser tidigare, men aldrig i denna omfattning, säger Stig Hedlund.

Kostnadseffektiv åtgärd
Enda möjligheten var att byta ut rören. Men hur? Eftersom plattan är självbärande var det inte tillrådligt att såga sönder den. Det skulle inneburit ingrepp i konstruktionen och krävt evakuering av de boende på första våningen.
– Vi har istället sugit oss in under huset med hjälp av en torrsug och har successivt frilagt utrymmet längs med avloppet. Därefter har vi krupit in för att byta totalt 180 meter rör. Vi ser detta som det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda, även om det var långt ifrån självklart att gräva sig in som mullvadar.

Minimal störning
Arbetet har utförts utan några egentliga driftavbrott. Ingen boende har behövt flytta på sig.
– Vi har bett de boende om att inte spola under vissa kritiska timmar. Det har fungerat, säger Stig Hedlund som fungerat som platschef och projektledare och som även dokumenterat de skadade rören.

Marksättningen har också inneburit att elinstallationerna har sjunkit. Kablarna var spända som fiolsträngar. Ocab har frilagt 140 meter kabelstråk med upp till åtta kablar i varje stråk så att elinstallatörerna har kunnat komma åt för att åtgärda kabelrören.

– Vårt arbete avslutades med att vi genomförde det grovplanerade återställningsarbetet av marken och därefter tog beställaren över och hanterade till exempel plattläggning och återplantering. Det har varit ett intressant och utmanande projekt där vi verkligen har fått vara problemlösare.

Gångarna under huset är 80 centimeter breda och har en meter upp till cellplasten. I dem har rörbytet skett.
Foto: Stig Hedlund