En konst att rädda Konsthögskolan

Efter att branden är släckt på Kungliga konsthögskolan i Stockholm gäller det nu att rädda byggnaden från vattnet. Foto: Camilla Torgerstad.

Det tog nästan ett dygn för Räddningstjänsten att få kontroll över branden på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Nu börjar nästa fas. Ocab har varit i beredskap sedan i onsdags för restvärdesarbetet.

– Vattenskadorna är nu största problemet, även om det också finns brandskador. Branden har krävt enorma mängder släckvatten, säger Camilla Torgerstad, arbetsledare på Ocab.

Första insatsen under branden
Medan Räddningstjänsten bekämpade branden på de övre våningarna fick Ocabs personal gå in på bottenvåningen. Där plastade de in maskiner som skydd och gjorde sin första bedömning av skadornas omfattning.

– Vi vill minska följdskadorna av att släckvatten rinner ner från ovanvåningarna.

Vattnet en säkerhetsrisk
Av säkerhetsskäl fick de första insatserna till sist avbrytas. Men i dag fredag, när branden är helt släckt, kan Ocab gå in för fullt. Fritt vatten måste bort.

– Vattnet blir väldigt tungt och en fara för byggnadens konstruktion. Det kommer säkert att droppa mängder under flera dagar. Men vi vet inte exakt hur det ser ut än, konstaterar Camilla Torgerstad som är ansvarig för att rädda lösöret i lokalerna

Utmanande uppdrag
Ocab har satt in sina erfarna sanerare, fukttekniker och arbetsledare för att hantera skadorna. Vid sidan av Camilla leds arbetet av Tobias Götlin, ansvarig för brandsaneringen på fastigheten, och Tom Norgren, ansvarig för arbetet med fuktskadorna. Kungliga konsthögskolan är ett nytt omfattande och krävande uppdrag.

Som det ser ut idag måste lösöret evakueras. Undantaget är några mycket stora tryckmaskiner som Ocabs tekniker hoppas kunna sanera på plats. För byggnadens del måste avfuktningen snabbt komma igång för att rädda från förstörande mögel och påväxt.

– Byggnaden är K-märkt både interiört och exteriört. Det är naturligtvis extra utmanande för oss.