Byggskadehantering utan verksamhetsstopp på sjukhuset – här är skador inget hinder för operation

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå har Ocab tillsammans med Region Västerbotten Fastigheter ett upparbetat samarbete och utvecklade metoder för skadehantering som inte riskerar verksamheten. Operationer slipper ställas in eller patienter flyttas vilket är avgörande när avstånden till alternativ vård är långa.

På Universitetssjukhuset i Umeå pågår verksamheten dygnet runt, sju dagar i veckan. En byggnadsskada riskerar inte bara ett avbrott, utan kan rent av vara livsfarlig om en nödvändig operation inte går att genomföra. Sjukhuset i Umeå ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige. Avståndet till alternativ vård är långt. Mot den bakgrunden har Ocabs metodik att hantera skador fallit i god jord. För i det cirka 350 000 kvadratmeter stora sjukhuset, uppdelat i 20-talet byggnader, uppstår återkommande byggnadsskador som måste åtgärdas. Huvudsakligen är det vattenskador; i snitt en per vecka. Metodiken innebär att skador kan åtgärdas under pågående verksamhet.

Vattenskadehantering parallellt med operationer
Normalt är det uteslutet med ett arbetsområde i en känslig verksamhet, som en operationssal för sjuka och skadade patienter. Men Ocab har bevisat motsatsen. De har till och med frilagt en vattenskada, med endast ett minimalt antal inställda operationer.

– Det kräver att vi väldigt väl förstår verksamheten och kan se de speciella behoven för att kunna genomföra en adekvat riskbedömning. I operationssalen fick vi bygga en särskild avskärmning, en specialvägg som går att torka av, och vi jobbade med undertryck för att förhindra dammspridning. På det viset kunde vi få full kontroll över miljön, säger Patric Hedström på Ocab i Västerbotten som, tillsammans med kollegan Andreas Kristoffersson, hjälper Region Västerbotten med skadesamordningen.
– När det är tio minuter till operation, då stänger vi maskinerna. Men det är enbart av bullerskäl, annars skulle det inte behövas.

Inga förhöjda risker
Verksamheten kontrollerar mängden infektioner i samband med de operationer som genomförs. Det har inte kunnat avläsas någon förhöjd förekomst av infektioner under tiden med Ocabs metodik.
– Det är viktigt att få det kvittot från verksamheten, säger Ola Spetz, vd på Ocab i Västerbotten. Samordning och kommunikation är avgörande. Vi jobbar för att hålla högsta kvalitet i våra tids- och projektplaner. Inträffar någonting som ändrar planeringen, informerar vi direkt.

Samordning för frisk byggnadsmiljö
Ocab blev kontaktade av Region Västerbotten, dåvarande Västerbottens läns landsting, redan för ett tiotal år sedan. Då fanns en problematik med byggnadsrelaterad ohälsa. Gamla vattenskador var ofullständigt åtgärdade och nya problem hade byggts upp.

– Vi genomförde utredningar av inomhusmiljön, omfattningsmätningar för vattenskador, sanerade skador och tog fram en rutin för kommande åtgärder. Det föll väldigt väl ut. I dag hjälper vi till med skadesamordningen, bedömer hur varje skada ska hanteras och ser till att det blir gjort, oavsett entreprenör, berättar Patric Hedström.
– För oss handlar det helt och hållet om problemlösning; att korrekt och säkert åtgärda små och stora skador under pågående verksamhet, från operationssalar till vanliga kontorsutrymmen.

Foto: Ocab Västerbotten. Avskärmningar, information och en oerhört stor förståelse för verksamheternas krav är nyckeln i det framgångsrika arbetssättet.

 ”Samarbetet med Ocab har inneburit att vi nu arbetar efter kända metoder och rutiner vilket gjort att vi kan hantera skadeärenden på ett säkert sätt. Vi använder enbart kända, säkra metoder och material. Vi är väldigt noggranna med att säkerställa att vi inte har för bråttom att utföra nästa steg för aktuell åtgärd, som t.ex. noggrant mäta så att fukthalten är under de godkända värdena.” Claes Åström, Fastighetsingenjör, Nus Fastighet


En lösning på det omöjliga
Ett väldigt konkret exempel på svårigheterna dök upp för några år sedan då sjukhuset fick en gigantisk vattenskada.

– Problemet var att det fanns känslig utrustning i lokalerna. Det skulle ta nio månader att demontera, flytta och återmontera den och så länge kunde sjukhuset självfallet inte vänta. Vi var tvungna att hitta en torkmetod som vi kunde använda utan att tömma lokalerna. Dessutom fanns magnetiska fält att ta hänsyn till. Där fick vi en utmaning som vi slutligen lyckades lösa, säger Ola Spetz.
– Ocab får också rycka in och lösa även andra problem. Ett exempel är när det vid en inomhusutredning upptäcktes asbest i ventilationen. Istället för att riva kunde vi sanera. Vi har ordnat byggstäd med de speciella krav som sjukhuset har, till och med utvecklat en metod för sterilstäd i samverkan med Region Västerbotten. Allt går ut på att sjukhusets verksamheter ska kunna rulla på obehindrat.

Foton: Ocab Västerbotten. Verksamheten på Hand- och Plastikoperation och knästående i mitten är Patric Hedström på Ocab. Här har Ocab etablerat ett arbetsområde i en känslig verksamhet utan att behöva släcka operationstiderna.

”Jag kan bara konstatera att det omöjliga blev möjligt med god, konstruktiv kommunikation och dialog mellan enheterna Ocab och Hand- och Plastikoperation. Samt och inte minst avgörande betydelse för att lyckas var bas- och fortlöpande information och delaktighet till alla medarbetare. Tack för mycket gott samarbete.”  Veronica Blomberg, Avdelningschef Hand- och Plastikoperation