Bidrag för radonsanering återinförs under 2018

Radonbidraget, som tidigare gav egnahemsägare möjlighet att få hälften av saneringskostnaden, eller maximalt 15 000 kr, avskaffades 2014 men kommer att återinföras 2018.

Alla regler för stödet är ännu inte fastställda vad gäller maxbelopp och procentandel men troligtvis kommer radonmätningen som radonbidragsansökan grundar sig på inte få vara äldre än 5 år.

Du kan förbereda dig för att söka det nya bidraget genom att mäta radonhalten i din bostad. Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Tidigare krävdes att det var just en långtidsmätning av radon som gjorts, vilket sannolikt kommer att vara ett krav när stödet återinförs.

Regeringen har i höstbudgeten avsatt medel för information om radon och bidrag till villaägare för sanering av förhöjda radonhalter. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson sa i samband med detta att det kommer att handla om i storleksordningen 100 miljoner kronor totalt som avsätts för de närmaste tre åren för det statliga stödet.

Här kan du läsa mer om radonmätning och beställa mätdosor.