Beslut att stöd för radonsanering återinförs

I veckan kom beslutet från regeringen att stöd för radonsanering återinförs samt besked om hur stödet kommer se ut. Från och med den 1 juli 2018 kan egnahemsägare ansöka om stödet.

I höstas aviserade regeringen en satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. I onsdags kom beslutet att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i. Bidraget kan sökas för 50% av kostnaden upp till 50 000 kr. Det maximala radonbidraget är med andra ord 25 000 kr.

För att kunna få stödet får inga saneringsåtgärder ha påbörjats innan ansökan om radonbidrag har inkommit till länsstyrelsen.

Radonbidrag för saneringsåtgärder kan sökas från och med 2018-07-01 då förordningen träder i kraft. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter, vilket är riktvärdet i Sverige.

Kort om radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige

Läs mer om radon och hur förhöjda värden åtgärdas