Återinvigning hos Mekonomen i Kalmar efter brand

I slutet av oktober förra året orsakade ett elfel i en bil en brand hos Mekonomen Autocenter i Kalmar. Ocab fick förtroendet av fastighetsägaren Bygus fastigheter och Länsförsäkringar att leda projektet med rivning och återställning och dag kunde anläggningen återinvigas. 

I höstas brann det på Mekonomen i Kalmar och företagets verkstadslokaler drabbades och även ByggMax som har butik i samma fastighet. Ocab i Kalmar fick totalansvar för entreprenaden efter brandskadan och första åtgärden var att tömma hela lokalen på verkstadsutrustning, sanera den och leverera utrustningen till två tillfälliga verkstäder. Därmed kunde Mekonomen snabbt återuppta verksamheten medan de brandskadade lokalerna återställdes. Ocab åtgärdade också den vattenskada som Byggmax drabbades av i samband med branden.

Återställning av Mekonomens lokaler var omfattande, bland annat rökskadades taket och 1 200 kvadratmeter tak har fått ny takpapp och underliggande isolering. För att undvika följdskador har arbetet utförts under ett flyttbart väderskydd.

– Väderskyddet som vi har använt på taket är på 350 kvadratmeter och kan skjutas på räls. Totalt har arbetet skett i fyra etapper. Efter att en etapp blivit klar har skyddet flyttats till nästa område, vilket är en lösning som fungerat perfekt, berättar Martin Gustavsson på Ocab i Kalmar.

Idag kunde lokalerna återinvigas efter 10 månaders återställningsarbete.