10 miljarder för fuktskador

– Det behövs fukttekniker som ser sammanhangen. Försäkringsbolagen uppskattar kostnaderna för fuktskador till cirka tio miljarder kronor varje år. Men det är nog inte hela sanningen. Försäkringen täcker inte skador från till exempel markfukt och många skador vid nyproduktion hanteras som garantiärenden.

Det säger Anders Jansson skadeutredare och projektledare på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation och Anders är en flitigt anlitad utbildare för Ocabs medarbetare.

Koll hela vägen
– Det finns ett stort behov av fukttekniker som kan se sammanhangen. Det gäller både för kvalitetskontroll i nyproduktion och för fuktskador som uppstår i befintlig byggnation. Byter vi bara ut skadade träreglar utan att ta reda på varför skadan uppstått, kommer vi antagligen att snart se problemen igen.
Ocab satsar både på utbildningar för att uppdatera och förnya kunskapen och på att utbilda nya anställda. Det är viktigt.

Mångårigt samarbete
SPs kurser för Ocab omfattar bland annat kunskaper om vad fukt kan ställa till med. Deltagarna går igenom beräkningar kring fukt i luft och fukt i material, riskkonstruktioner, fukttransport genom diffusion och konvektion, hur uppmätta värden ska tolkas, gränsvärden för mögel, nya och äldre byggnadskonstruktioner samt vilka risker som finns.
– Ocab expanderar kraftigt så kurserna är efterfrågade, säger Anders Jansson.