Kontaktpersoner Värmdö

Peter Larsson
VD
Tel: 010-169 50 00
E-post: peter.larsson@ocab.se

Lars Berghäll
Avdelningschef Rivning & Håltagning, Fog & Brandteknik, PCB, Asbest
Tel: 010-169 50 00
E-post: lars.berghall@ocab.se

Johan Andersson
Avdelningschef Sanering
Tel: 010-169 50 00
E-post: johan.andersson@ocab.se

Igor Jaremij
Avdelningschef Ventilation
Tel: 010-169 50 00
E-post: igor.jaremij@ocab.se

Avfuktning, Byggnadsmiljö, Radon

Tel: 010-169 50 00
E-post: stockholm@ocab.se