Ocab Akademin 2018-11-06T14:38:32+00:00

Ocab Akademin

Ocab ska vara en attraktiv arbetsgivare som vidareutvecklar medarbetarna och tillmötesgår medarbetarens intresse av sitt arbete. Ocab Akademin är vår interna verksamhet för kompetensutveckling där vi säkerställer att våra medarbetare har relevanta kunskaper, intyg och utbildningar för de områden de verkar inom.

Alla medarbetare inom Ocab ska ha den bästa kompetensen för att trygga vår konkurrenskraft i framtiden och för att leva upp till våra kunders krav på kvalitet vid utförande av våra tjänster.

Ocab Akademin hanterar även utvärdering av utbildningsinnehåll, behovsinventering av framtida utbildningsinsatser, förnyelse av tillstånd och att vi i övrigt lever upp till kraven i ledningssystemet.