Ocab Old Timers

Ocab Old Timers är en ideell förening för personer som verkat för och inom Ocab. Alla som arbetat i Ocab eller haft uppdrag i större omfattning och uppnått mogen ålder erbjuds möjlighet att vara med i föreningen.

Föreningens verksamhet innefattar bland annat att bevara Ocabs traditioner och minnen, ta till vara på erfarenheter och kunskaper och erbjuda stöd för yngre kollegor samt att lyfta idéer för utveckling. Föreningen ska även ge medlemmarna möjlighet att ta del av aktuella saneringsfrågor och nya verksamheter inom branschen och därigenom bidra med sina erfarenheter.

Verksamhet finansieras genom årlig medlemsavgift, sponsring från Ocab och lokala bolag samt egna avgifter för aktiviteter. Vill du veta mer, bli medlem eller stödmedlem? Kontakta kassör Inger Malmborg på e-post inger-malmborg@tele2.se